Wirtualna organizacja

5/5 - (1 vote)
 • skupia się na realizacji podstawowego celu działalności gospodarczej,
 • dzięki strukturalnym i proceduralnym uproszczeniom osiąga maksimum gospodarności,
 • wykorzystuje możliwości radykalnego obniżenia kosztów,
 • rozwija i oferuje innowacyjne produkty lub specjalne usługi,
 • zapewnia elastyczność,
 • jest otwarta na wszelkie zmiany.

Różne zastosowania wirtualnej organizacji:

 • pierwotnie stosowana w wojsku,
 • medycyna,
 • budownictwo, architektura,
 • projektowanie i rozwój wyrobów,
 • budowa samolotów.

Wirtualne przedsiębiorstwo ( sztuczny twór, który bazuje na indywidualnych kompetencjach kluczowych i integruje niezależne firmy wzdłuż wspólnego łańcucha wartości produkcji):

 • funkcjonowanie na kilku rodzajach rynków,
 • bazowanie na informacji,
 • pracownicy działają w różnym czasie i w różnych miejscach,
 • działalność przedsiębiorstw na zasadzie sieci (mają własne kręgi klientów i bazę infrastrukturalną),
 • „relacje sieciowe” zintegrowane działania podmiotów,
 • zaufanie i etyka,
 • bardzo często w ujęciu sieciowym podział na stanowiska nie jest istotny.

Sieć – opiera się na długotrwałej kooperacji i składa się ze zleceniodawców, instytutów, kompetencji kluczowych oraz integratorów (utrzymuje kontakty).

Wirtualne przedsiębiorstwo – składa się z poszczególnych uczestników sieci:

 • integrator,
 • po realizacji działania uczestnicy ponownie zaczynają działać w pojedynkę ,
 • nowe zadanie – nowa konstelacja sieci.

Cechy konstatujące:

 • jednoczesne działanie na rzecz realizacji potrzeb klienta
 • wspólna optymalizacja całego łańcucha wartości produkcji

Atrybuty:

 • najnowsza technologia informatyczna,
 • występowanie absolutnego zaufania,
 • najwyższe kompetencje kluczowe,
 • brak rywalizacji.
 • elastyczność i zdolność dopasowania się do zmiennych sytuacji,
 • tworzenie znacznego potencjału synergicznego.

Zalety i wady wirtualnego przedsiębiorstwa

Zalety Wady
ü  optymalizacja łańcucha wartości produkcji jest możliwa dzięki integracji indywidualnych kompetencji kluczowych

ü  istotny wzrost produktywności jest skutkiem wykorzystania kompetencji kluczowych w realizacji zadań                     i wynikających z tego oszczędności czasu

ü  wzrastająca płynność i elastyczność przedsiębiorstwa

ü  konieczność regulacji zysku

ü  możliwość nadużycia władzy                            i wywołania samowoli partnerów

ü  problem z identyfikacją współpracowników

ü  koncepcja wirtualnego przedsiębiorstwa może  prowadzić do zawierania z partnerem krótkotrwałych umów

Źródło: Zimniewicz K., Współczesne Koncepcje Zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s.74

Dodaj komentarz