Struktura organizacyjna firmy

5/5 - (1 vote)

Struktura organizacyjna firma związana jest z jej specyfiką. Składa się z czterech samodzielnych kompleksów produkcyjnych, odpowiedzialnych za produkcję zaworów, siłowników, a także elementów elektronicznych:

 • PCV1
 • PCV2
 • PCA
 • PCE

Tworzą one centra zysków. W ramach każdego z wyodrębnionych kompleksów realizowane są następujące funkcje:

 • Logistyka
 • Utrzymania Ruchu
 • Utrzymania Budynku
 • Zakupy
 • Finanse
 • Jakość
 • Informatyka
 • Rozwój
 • Zasoby ludzkie

Działalność kompleksów jest koordynowana przez zarząd. Do jego podstawowych zadań należy formułowanie strategii i zarządzanie w obszarze finansów, księgowości, inwestycji oraz zasobów ludzkich.

Rysunek 5 Schemat struktury organizacyjnej 1

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 6 Schemat struktury organizacyjnej 2

Źródło: Opracowanie własne

Dodaj komentarz