Rozkład pracowników zatrudnionych w firmie produkcyjnej

5/5 - (1 vote)

Poniższa tabela przedstawia procentowy rozkład pracowników zatrudnionych w opisywanej firmie produkcyjnej. Zdecydowaną większość, bo ponad 60% wszystkich pracowników stanowi grupa bezpośrednich pracowników produkcyjnych. Liczba mężczyzn i kobiet zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zdecydowanie mniejszą grupę tworzą pracownicy wspomagający proces produkcji, do których należą niebezpośredni pracownicy produkcyjni – 14% oraz pracownicy biurowi – 22% wszystkich pracowników.

Tabela 3 Wykaz zatrudnionych pracowników

Płeć

Zatrudnieni pracownicy

 

Bezpośredni pracownicy produkcyjni Niebezpośredni pracownicy produkcyjni Pracownicy biurowi Razem

Kobieta

26% 22% 8%  
Mężczyzna 38% 12% 14%  
Razem 64% 14% 22% 100%

Źródło: Opracowanie własne

Dodaj komentarz