Problemy integracji Rational Team Concert

5/5 - (1 vote)

praca magisterska o o zarządzaniu projektami informatych

Głównym zadaniem prac projektowych było usystematyzowanie wiedzy i przedstawienie w jak najprostszej postaci modeli oraz uzasadnień integracji Rational Team Concert z innymi aplikacjami Rationalowymi. Nie było to jednak proste zadanie ze względu na ograniczenia softwarowe oraz czynniki, które były mniej lub bardziej nieoczekiwane, takie jak:

  • Duże rozproszenie, niekompletność lub nieaktualność informacji
  • Szybko zmieniające się wersje oprogramowania
  • Nieoczekiwane błędy podczas konfiguracji integracji lub instalacji nowych oprogramowań
  • Krótki okres trwania licencji dodatkowych aplikacji
  • Niewłaściwe tłumaczenia nazw opcji w polskich wersjach aplikacji

Pierwszą poważną przeszkodą w integrowaniu i tworzeniu pracy było duże rozproszenie, niekompletność i nieaktualność znajdowanych informacji. Znaczna większość źródeł, danych i wiadomości dotyczących integracji aplikacji Rational, jakie można odnaleźć na specjalistycznych portalach i w książkach, posiada przestarzałe informacje. Bardzo pomocnym w tym przypadku okazuje się kontakt z profesjonalistami i twórcami tych narzędzi. Wskazówki udzielone przez zawodowców pomogły w stworzeniu nowych, zaktualizowanych procedur łączenia oprogramowania.

Następnym mankamentem tworzenia opracowania integracji, były szybko zmieniające się wersje oprogramowań. Nie rzadko zdarzało się, że pewne elementy potrzebne do łączenia aplikacji były przeniesione, zmodyfikowane lub całkowicie usunięte z nowych wydań programów. W tym przypadku należało odnaleźć inne rozwiązania łączenia platform Rationalowych.

Pojawiały się również nieoczekiwane problemy podczas konfiguracji lub instalacji nowych oprogramowań. Szczególnie kłopotliwe były te błędy, których nie można było w żaden sposób zlikwidować, jak tylko poprzez usunięcie wszystkich plików i ponowną próbę modyfikacji. Można przy tym zauważyć, jak głęboko programy Rational wchodzą w pliki systemowe, gdyż ciężko je z nich usunąć.

Niedociągnięciami są też niekompletne, lub niewłaściwe tłumaczenia polskich wersji oprogramowania. W wielu miejscach można napotkać zestawienie polskich i angielskich nazw opcji, w szczególności w aplikacjach web’owych RQM i RRC. Może to być bardzo uciążliwe dla użytkowników tych platform.

Problemów występujących podczas realizacji jakiegokolwiek z przedsięwzięć nie da się całkowicie uniknąć ani przewidzieć. Te które można napotkać pracując nad zintegrowaniem platform Rationalowych należą raczej do małej lub średniej kategorii problemów. Natomiast dużą zaletą tych oprogramowań są podobieństwa interface’owe, które sprawiają że poznawanie następnych aplikacji z tej grupy przychodzi dużo szybciej i łatwiej.

Dodaj komentarz