Przemieszczenia pracowników

Przemieszczenia to zmiany stanowisk pracy przez poszczególnych pracowników lub grup wewnątrz komórek firmy lub między nimi. Zazwyczaj przyczyniają się one do podniesienia efektywności zarządzania przez lepsze wykorzystanie kwalifikacji pracowników i ulepszenie struktury zatrudnienia. Przemieszczenia, inaczej przeniesienia spełniają różne zadania. Przemieszczenie może mieć charakter: przeniesienia na równoległe stanowisko, awansu, czyli przeniesienia na wyższe stanowisko, degradacji, czyli … Czytaj dalej

Podobieństwa i różnice między modelami przywiązania do organizacji

Różnice zdań w zapatrywaniu na wielowymiarowość przywiązania organizacyjnego wyrastają głównie ze zróżnicowania przyjętych przez badaczy motywów i strategii zaangażowanych w rozwój tych wielowymiarowych struktur. Badacze ci w swych zainteresowaniach koncentrują się między innymi na: a) wyjaśnianiu wyników empirycznych badań (np. Angle i Perry, 1981), b) rozróżnianiu wcześniejszych jednowymiarowych konceptualizacji (np. Meyer i    Allen, 1884, … Czytaj dalej

Kompetencje a kwalifikacje

W literaturze przedmiotu i w życiu codziennym terminy „kompetencje” i „kwalifikacje” często bywają stosowane zamiennie. Wydaje się jednak, że należy je rozróżniać. Kwalifikacje są nabyte, wyuczone, potwierdzone certyfikatami. Zazwyczaj utożsamia się je z poziomem wykształcenia i latami spędzonymi w szkołach różnych poziomów i typów. Niewątpliwie kwalifikacje to nieodłączny komponent kompetencji, jednakże uzy­skuje się je w … Czytaj dalej

Doradztwo zawodowe

Obecna sytuacja na rynku pracy narzuca jego partnerom wysokie wymagania. Wzrasta potrzeba informacji o zawodach, wymogach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy. Konieczne jest także podejmowanie decyzji zawodowych związanych z przygotowaniem do podjęcia pracy, wyborem zawodu, ścieżki kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otwiera nowe możliwości edukacyjne i zawodowe dla Polaków, ale … Czytaj dalej

Normy kompetencyjne

Normy kompetencyjne mogą służyć jako podstawa oceny i wstępnego testowania struktury kompetencyjnej. Jeżeli badany model nie spełnia któregoś wa­runku, to można dokonać korekty modelu, choć nie zawsze jest to łatwe czy opłacalne. Ze standardami jakości dobrze jest zapoznaćsię jeszcze przed przystąpieniem do opracowywania struktury, a już na pewno trze­ba to uczynić, zanim zostanie podjęta jakakolwiek … Czytaj dalej

Mentoring jako metoda szkolenia i rozwoju pracowników

Jedną z najnowocześniejszych i najczęściej stosowanych na zachodzie metod rozwoju potencjału pracowniczego jest mentoring. Mentoring rozumiany jest jako proces sprawowania opieki nad pracownikiem w różnych stadiach jego zawodowego rozwoju i kariery w przedsiębiorstwie, można też go określić jako nowoczesną metodę doskonalenia umiejętności menedżerskich pracowników poprzez wykorzystywanie doświadczenia i szerokiego rozeznania pracowników o wyższych kompetencjach i … Czytaj dalej

Polityka szkoleniowa a zarządzanie wiedzą

Dlaczego zarządzanie wiedzą jest tak ważne dla problematyki rozwo­ju pracowników i firmy? Właśnie dlatego, że to ono wspiera, kształtuje i koryguje politykę szkoleniową. Warto mieć świadomość, że jeżeli w fir­mie brakuje zarządzania wiedzą, to efekty szkoleń zwykle są zaprzepasz­czane lub w najlepszym razie słabo wykorzystywane. Często słyszy się o małej efektywności szkoleń – o tym, … Czytaj dalej

Przyczyny wzrostu potrzeby szkoleń pracowników

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost popularności programów szkoleniowych, mających na celu rozwijanie umiejętności oraz poszerzanie zasobu kompetencji. Istnieje wiele przyczyn rosnącej popularności i potrzeby szkoleń, do najważniejszych z nich należą: Tempo zmian Niewystarczalność wiedzy zdobytej w szkole Wydłużenie życia Zmiany systemowe Potrzeby indywidualne Głównym czynnikiem, który sprawia, że szkole­nia stały się wręcz koniecznością dla … Czytaj dalej

Plan strategiczny

kontynuujemy prezentację biznesplanu Analiza SWOT Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez prezesa zarządu. Do możliwości Spółki można zaliczyć: Małą konkurencję wśród producentów i dostawców zabawek z drewna na rynku zarówno krakowskim jak i ogólnopolskim. Ponieważ rynek ten dopiero tworzy się i popyt, mimo że ciągle rośnie, jest bardzo mały. Wzrost potrzeb klientów wynika … Czytaj dalej

Plan organizacyjny

kontynuujemy prezentację biznesplanu Ważnym atutem firmy jest doświadczenie w sferze zarządzania i produkcji zdobyte w czasie współpracy z kontrahentem zagranicznym. Praca w zakładzie odbywa się w systemie jednozmianowym. Firma zatrudnia 12 osób na cały etat, w tym jednego z właścicieli, który pełni funkcj ę kierowniczą. Dodatkowo Spółka zatrudnia kilka osób na umowę zlecenie. Uzależnione jest … Czytaj dalej

Plan techniczny

kontynuujemy prezentację biznesplanu Produkty Spółka Z o.o. „Krakzell” wytwarza około 75 wyrobów z drewna, przeznaczonych dla dzieci. Są to głównie: zabawki, gry, modele elementy dekoracyjne do pokoju dziecinnego – wieszaki, świeczniki, ramki na obrazki, itp. Wyroby te są dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci. Większość wyrobów jakie wprowadzane są na rynek polski dostosowane są do … Czytaj dalej