Planowanie karier pracowniczych

podrozdział pracy magisterskiej Możliwość realizowania kariery zawodowej jest drugim głównym typem wynagradzania. Poprzez karierę rozumie się tu drogę ku (pojętej indywidualnie) profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji w życiu zawodowym. Jednak każdy człowiek, będący unikalną przecież jednostką, co innego rozumie przez karierę i co innego oznacza dlań urzeczywistnienie samego siebie. Dlatego możliwość realizacji kariery, która jest … Czytaj dalej

Misja i strategia działania PHP „Mercus” Sp. z o.o.

z części praktycznej pracy licencjackiej Misją przedsiębiorstwa jest jego ideą przewodnią, na której opiera się jego strategia i plan działania, definiuje cel, dla którego przedsiębiorstwo zostało powołane. Misją PHP „Mercus” Sp. z o.o. jest: być preferowanym dostawcą wysokiej jakości towarów, wyrobów i usług, maksymalnie zaspokajać potrzeby naszych klientów, rozwijać i doskonalić zaplecze logistyczne dla wszystkich … Czytaj dalej

Nabór siły roboczej wg tradycyjnego modelu zarządzania

rozdział pracy licencjackiej W poniższym rozdziale uwaga skupiona została na opisie teorii rekrutacji oraz pojęcia z nią związanego. Proces rekrutacji, w postaci ogólnego modelu przedstawia poniższy schemat[1]. Rysunek 1. Ogólny model rekrutacji i selekcji. Źródło: A.K.Koźmiński, W.Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, str. 495. W ramach rekrutacji istnieje szereg źródeł naboru, … Czytaj dalej