Poradnictwo zawodowe

5/5 - (1 vote)

Poradnictwo zawodowe polega na udzieleniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Poradnictwo zawodowe prowadzi Powiatowy Urząd Pracy. Jest ono świadczone w formie porad indywidualnych i grupowych przez doradców zawodowych. Ważnym ogniwem w poradnictwie zawodowym jest działanie Klubów Pracy na zasadzie dobrowolności uczestnictwa. Podstawowym ich zadaniem jest prowadzenie zajęć dla bezrobotnych w celu nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia (art. 17).

W ramach poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu pracy prowadzą między innymi grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.

Poradnictwo zawodowe jest dostępne zarówno dla osób, które są  zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, jak i w węższym zakresie dla tych osób, które nie są zarejestrowane oraz dla pracodawców i ich pracowników.

Dodaj komentarz