Plan strategiczny

5/5 - (1 vote)

kontynuujemy prezentację biznesplanu

Analiza SWOT

Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez prezesa zarządu.

Do możliwości Spółki można zaliczyć:

 1. Małą konkurencję wśród producentów i dostawców zabawek z drewna na rynku zarówno krakowskim jak i ogólnopolskim. Ponieważ rynek ten dopiero tworzy się i popyt, mimo że ciągle rośnie, jest bardzo mały.
 2. Wzrost potrzeb klientów wynika z zainteresowania zabawkami ekologicznymi, naturalnymi.
 3. Rozwój rynku ściśle łączy się ze wzrostem dochodów i modą na „ekologię”.
 4. Wzrost dochodów wpływa na poprawę standardu życia- klienci mogą pozwolić sobie na zakup drogiej zabawki dla dziecka.

Tabela 1. Możliwości

Możliwości – czynniki Dziś Jutro Pojutrze
Wzrost dochodów 9,00 6,00 3,00
Rozwój rynku 7,00 8,00 9,00
Wzrost potrzeb 6,00 7,00 9,00
Mała konkurencja 3,00 7,00 8,00
0,00 0,00 0,00
RAZEM 25,00 28,00 29,00
Średnia 5,00 5,60 5,80
Maksimum 9,00 8,00 9,00
Minimum 0,00 0,00 0,00
Mediana 6,00 7,00 8,00
Odchylenie standardowe 3,54 3,21 4,09
Możliwości – struktura Dziś Jutro Pojutrze
Wzrost dochodów 36,00% 21,43% 10,34%
Rozwój rynku 28,00% 28,57% 31,03%
Wzrost potrzeb 24,00% 25,00% 31,03%
Mała konkurencja 12,00% 25,00% 27,59%
0 0,00% 0,00% 0,00%
RAZEM 100,00% 100,00% 100,00%
Możliwości – dynamika Dziś Jutro Pojutrze
Wzrost dochodów 100,00% -33,33% -50,00%
Rozwój rynku 100,00% 14,29% 12,50%
Wzrost potrzeb 100,00% 16,67% 28,57%
Mała konkurencja 100,00% 133,33% 14,29%
0 100,00% BD BD

Wykres 1. Możliwości

 • Wzrost dochodów
 • Rozwój rynku
 • Wzrost potrzeb
 • Mała konkurencja

Do zagrożeń można zaliczyć:

 1. Zmianę kursu walut. Spółka prawie całą produkcję przeznacza na eksport, i zmiana relacji marki i złotego wpływa niekorzystnie na sytuację finansową.
 2. Niestabilność przepisów – głównie celnych.
 3. Rozwój konkurencji. Jednak przy braku stabilnego popytu i stosunkowo wysokich kosztach produkcji będzie ona mała.

Tabela 2. Zagrożenia

Zagrożenia – czynniki Dziś Jutro Pojutrze
Inflacja 6,00 4,00 4,00
Zmiany kursu walut 8,00 8,00 8,00
Rozwój konkurencji 4,00 6,00 7,00
0,00 0,00 0,00
RAZEM 18,00 18,00 19,00
Średnia 4,50 4,50 4,75
Maksimum 8,00 8,00 8,00
Minimum 0,00 0,00 0,00
Mediana 5,00 5,00 5,50
Odchylenie standardowe 3,42 3,42 3,59
Zagrożenia – struktura Dziś Jutro Pojutrze
Inflacja 33,33% 22,22% 21,05%
Zmiany kursu walut 44,44% 44,44% 42,11%
Rozwój konkurencji 22,22% 33,33% 36,84%
0 0,00% 0,00% 0,00%
0 0,00% 0,00% 0,00%
RAZEM 100,00% 100,00% 100,00%

Wykres 2. Zagrożenia

Zagrożenia

 • inflacja
 • zmiany kursu walut
 • rozwój konkurencji

Silnymi stronami Spółki są:

 1. Doświadczenie w branży – firma istnieje ponad 10 lat
 2. Wysoką jakość wyrobów – wszystkie produkty posiadają znak CE i polskie certyfikaty
 3. Nowoczesną technologię
 4. Innowacyjność. Firma wprowadza wyroby dostosowane do potrzeb klienta bazę materiałową.

Wykres 3. Silne strony

Do słabych stron należą:

 1. Sezonowość sprzedaży a co za tym idzie wysoki koszt magazynowania.
 2. Niski kapitał własny
 3. Brak działań marketingowych

Tabela 4. Słabe strony

Słabe strony – czynniki Dziś Jutro Pojutrze
Sezonowość produkcji 7,00 7,00 7,00
Niski kapitał własny 7,00 6,00 6,00
Brak działań marketingowych 4,00 4,00 8,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
RAZEM 18,00 17,00 21,00
Średnia 3,60 3,40 4,20
Maksimum 7,00 7,00 8,00
Minimum 0,00 0,00 0,00
Mediana 4,00 4,00 6,00
Odchylenie standardowe 3,51 3,29 3,90
Słabe strony – struktura Dziś Jutro Pojutrze
Sezonowość produkcji 38,89% 41,18% 33,33%
Niski kapitał własny 38,89% 35,29% 28,57%
Brak działań marketingowych 22,22% 23,53% 38,10%
0 0,00% 0,00% 0,00%
0 0,00% 0,00% 0,00%
RAZEM 100,00% 100,00% 100,00%
Słabe strony – dynamika Dziś Jutro Pojutrze
Sezonowość produkcji 100,00% 0,00% 0,00%
Niski kapitał własny 100,00% -14,29% 0,00%
Brak działań marketingowych 100,00% 0,00% 100,00%
0 100,00% BD BD
0 100,00% BD BD

Słabe strony

Możliwości jakie stwarza otoczenie pozwalają i pozwolą w przyszłości na rozwój firmy. Również atuty jakie posiada przedsiębiorstwo jeżeli zostaną dobrze wykorzystane umożliwią utrzymanie pozycji, a nawet jej poprawę na rynku.

Jak wynika z powyższego wykresu firma powinna stosować strategię polegającą na pełnym wykorzystaniu silnych stron przedsiębiorstwa oraz możliwości płynących z otoczenia.

Zakończenie

Sporządzenie biznes planu wymaga dużej wiedzy, orientacji w danej branży, a także umiejętności przewidywania. W czasie gdy otoczenie jest bardzo zmienne trudno jest przewidzieć z całkowitą pewnością jakie warunki będą panowały na rynku. Mimo to należy określić tendencje zmian i dostosować się doi nich, a nawet je wyprzedzić.

Spis tabel i wykresów

Tabela 1. Możliwości                                                                       5

Tabela 2. Zagrożenia                                                                       6

Tabela 3. Silne strony                                                                      8

Tabela 4. Słabe strony                                                                     9

Tabela 5. Podsumowanie                                                               10

Tabela 6. Rachunek zysków i strat                                                19

Tabela 7. Bilans                                                                             20

Tabela 8 Wybrane wskaźniki                                                          21

Wykres 1. Możliwości                                                                     6

Wykres 2. Zagrożenia                                                                      7

Wykres 3. Silne strony                                                                    8

Wykres 4. Słabe strony                                                                  10

Wykres 5 Podsumowanie                                                               10

Dodaj komentarz