Plan organizacyjny

5/5 - (1 vote)

kontynuujemy prezentację biznesplanu

Ważnym atutem firmy jest doświadczenie w sferze zarządzania i produkcji zdobyte w czasie współpracy z kontrahentem zagranicznym.

Praca w zakładzie odbywa się w systemie jednozmianowym. Firma zatrudnia 12 osób na cały etat, w tym jednego z właścicieli, który pełni funkcj ę kierowniczą. Dodatkowo Spółka zatrudnia kilka osób na umowę zlecenie. Uzależnione jest to od wielkości realizowanych zamówień w poszczególnych miesiącach. Ponieważ produkcja zabawek jest w pewnym sensie produkcją sezonową, okres od lipca do marca następnego roku charakteryzuje się wzmożoną ilością zamówień. Wzrasta wtedy ilość osób pracujących okresowo w firmie. Natomiast okres od kwietnia do czerwca przeznacza się na opracowywanie nowych wzorów, rozszerzanie listy klientów, doskonalenie zawodowe pracowników, szkolenia.

Załoga wykazuje dużą stabilność, co pozwala na wytworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy. Każdy z nowo zatrudnionych pracowników odbywa okres próbny, podczas którego poznaje właściwości różnych gatunków drewna, uczy się obsługi maszyn, zwracania uwagi na jakość i eliminację wyrobów wadliwych na każdym z etapów produkcji. Mimo późniejszej specjalizacji każdy z pracowników potrafi obsługiwać wszystkie maszyny i urządzenia znajdujące się na wyposażeniu Spółki.

Struktura organizacyjna.

Ponieważ Spółka jest małą firmą większość funkcji pełni Prezes. Jan Kowal studiował elektronikę. Od 12 lat zajmuje się produkcją zabawek z drewna. Początkowo pracował wraz ze swoim szwagrem gdzie zdobył niezbędne umiejętności w cięciu, szlifowaniu i lakierowaniu. Ostatnie 10 lat pracuje w Spółce. Ponieważ posiada tytuł mistrza stolarskiego przeprowadza w firmie szkolenia dla nowych pracowników. Dodatkowo Jan Kowal zajmuje się zaopatrzeniem i eksportem towaru.

Produkcją kieruje kierownik zmiany. Paweł Słoma jest z zawodu stolarzem (posada tytuł mistrza stolarskiego) i przez wiele lat prowadził własny zakład produkujący meble. Od 4 lat pracuje w Spółce. Do jego obowiązków należy także prowadzenie magazynu oraz nadzór nad produkcj ą (rozdział zadań, niezbędnego wyposażenia).

Z pośród pozostałych pracowników trzech posiada tytuły czeladnicze (są po szkole zawodowej stolarskiej).

Wszyscy nowo przyjęci odbywają szkolenie zarówno w zakresie posługiwania się maszynami jaki i bezpieczeństwa pracy. Później przydzielany jest mu „opiekun” czyli starszy pracownik, którego zadaniem jest pomoc i nadzór nad jakością tworzonych wyrobów.

Dodaj komentarz