Outsourcing

5/5 - (1 vote)

Outside – zewnętrzny; resource – zasoby, zapasy, środki

 • ujęcie tradycyjne
 • produkcja wszystkich części
 • szeroki proces know – how
 • zakup pojedynczych części komponentów
 • rozwój własny
 • niskie ceny
 • zakupy lokalne
 • korzystna zmiana dostawców
 • możliwie wiele źródeł zaopatrzenia
 • izolowana funkcja zakupu
 • koncentracja na kluczowych obszarach działania firmy,
 • produkcja jedynie najważniejszych części lub gamy produktów,
 • partnerzy dobierani na specjalnych warunkach (kryteria), możliwość integracji firmy,
 • zakup kompletnych grup komponentów, systemów lub pewnych funkcji, know- how,
 • współpraca podporządkowana jest strategii firmy,
 • strategiczne alianse.

Lokalizacja kooperantów Mercedesa

Kraj Nazwa dostarczanych części
Włochy Wypryski z blachy, przewody powietrzne
Republika Południowej Afryki Kable, części rury wydechowej
Malezja Płyty okablowane
Filipiny Części elektroniczne
Meksyk Komplety kabli
USA Systemy dźwiękowe
Rumunia kable

Źródło: Zimniewicz K., Współczesne Koncepcje Zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s.52

 • planowanie przyszłości (wyznaczenie ogólnych zasad i opracować konkretne projekty),
 • zaangażowanie dostawców do kreowania pomysłów i rozwiązywania konkretnych problemów,
 • intensywna wymiana informacji między firmą a dostawcami.

Podsumowanie:

 • outsourcing umożliwia płynne dostosowanie się do wahań sezonowych i lepsze wykorzystanie czasu,
 • odciąża firmę z rozwijania know – how,
 • nie zawsze kooperanci są w stanie zapewnić wymagana jakość,
 • „ oryginalność własnych wyrobów można zapewnić samemu, a nie przez nabywanie części powszechnie dostępnych na rynku”[1],
 • udział w wyrobie części obcych powoduje, że zamazany może być obraz firmy (utrata własnej tożsamości i przewagi konkurencyjnej),
 • utrata miejsc pracy, ale także ich wzrost.

[1]  Zarządzanie na Świecie, Sceptycyzm wobec Outsourcing , 1996, nr 7, s.38

Dodaj komentarz