Otoczenie społeczno-ekonomiczne firmy

5/5 - (1 vote)

Na funkcjonowanie i rozwój organizacji w dużej mierze wpływa jej otoczenie, zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Regiony rozwinięte pod względem gospodarczym, kulturalnym, posiadające szeroką ofertę edukacyjną stanowią źródło wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Przykładem takiego regionu jest Dolny Śląsk, na terenie, którego znajduje się opisywana firma produkcyjna.

Strategiczne położenie regionu podkreśla sąsiedztwo Czech i Niemiec oraz skrzyżowanie odwiecznych szlaków handlowych wschód-zachód oraz północ-południe, które po dziś dzień stanowią kluczowe arterie komunikacyjne Europy. Przepływająca przez Dolny Śląsk rzeka Odra jest jednym z symboli regionu – łączy w sobie znaczenie komunikacyjne z walorami przyrodniczymi. Stanowi doskonałą drogę tranzytową pomiędzy Dolnym Śląskiem a bałtyckimi portami morskimi i poprzez sieć kanałów z całym systemem śródlądowych dróg wodnych Europy. Charakter regionu kształtował się przez setki lat skomplikowanej, choć interesującej, wielonarodowej historii. W tych warunkach wykształciła się dzisiejsza otwarta na świat, innowacyjna i przedsiębiorcza społeczność, świadoma swojego europejskiego dziedzictwa.

Atutem Dolnego Śląska jest nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gospodarka, łącząca tradycje przemysłowe z najnowszymi technologiami. Rozwój gospodarczy regionu opiera się głównie na wysokokwalifikowanych, wykształconych zasobach ludzkich, bogactwach naturalnych regionu oraz inwestorach, którzy docenili stworzone tu możliwości osiągnięcia sukcesów w biznesie. Dodatkowo, dogodne warunki do inwestowania stwarzają strefy przemysłowe, parki technologiczne. Dolny Śląsk jest zagłębiem motoryzacyjnym, przodującym producentem wyrobów porcelanowych i kryształowych, farmaceutycznych i elektronicznych, ważnym węzłem komunikacyjnym – drogowym, kolejowym, lotniczym, wodnym.To tutaj ma swoją siedzibę holding KGHM Polska Miedź S.A – lider na światowych rynkach miedzi. Klimat przyjazny inwestorom sprawia, że na Dolnym Śląsku działa wiele podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym. Zlokalizowane są tu m.in: Toyota, Volvo, Volkswagen, Bosch, PepsiCo, McCain, SCA, ABB, IKEA, 3M, BP, Shell, Allied Irish Bank PLC, ARS, Cargill, McDonald’s, GKN oraz wiele innych znanych koncernów międzynarodowych.

Dynamiczny rozwój gospodarki regionu wspomagają liczne instytucje otoczenia biznesu. Dolny Śląsk posiada wiele ośrodków naukowych i akademickich, począwszy od najstarszych i najbardziej znanych, po powstające w różnych miastach regionu filie i oddziały oraz wyższe szkoły niepubliczne. Główne ośrodki akademickie Dolnego Śląska takie jak, szczycący się 300 letnią historią Uniwersytet Wrocławski czy Politechnika Wrocławska, znajdują się od lat w czołówce polskich uczelni wyższych. Obecnie na Dolnym Śląsku działa 26 szkół wyższych, w których kształci się ponad 150 000 studentów. Ponadto znajdują się także inne placówki naukowe i badawczo-rozwojowe. Dolnośląskie placówki naukowe ściśle współpracują z gospodarką dając jej wsparcie technologiczne i innowacyjne, zwłaszcza w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Dolny Śląsk jest terenem rozlicznych awangardowych i nowatorskich dokonań artystycznych. Takie postacie jak Jerzy Grotowski i jego Teatr Laboratorium, Tadeusz Różewicz, Henryk Tomaszewski i jego Teatr Pantonimy to twórcy światowego formatu. Słynne są przedstawienia operowe wystawiane przez Operę Dolnośląską – m.in. wielkie monumentalne widowiska plenerowe „Gioconda”, „Aida”, „Carmina Burana” Od lat wielką renomą cieszą się międzynarodowe festiwale:”Wratislavia Cantans”, „Międzynarodowy Festiwal Chopinowski” w Dusznikach Zdroju. Na co dzień działa w regionie kilkadziesiąt muzeów, a także liczne galerie, teatry i filharmonie.

Stolicą Dolnego Śląska jest Wrocław – jedno z najstarszych miast w Polsce, będące siedzibą biskupów od 1000 roku. Położone na historycznym szlaku handlowym znad Morza Bałtyckiego na południe Europy i z zachodu w kierunku Rosji. To ponad 600 tysięczne miasto o powierzchni 293,8 km2 stanowi prężny ośrodek gospodarczy, administracyjny, kulturalny i edukacyjny.

Wrocław jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym; przebiegają tędy 3 międzynarodowe drogi, są 2 duże dworce kolejowe, 2 porty żeglugi rzecznej oraz międzynarodowy port lotniczy, co zapewnia połączenie z całym światem. We Wrocławiu krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne biegnące ze wschodu na zachód i z północy na południe. Główną drogą regionu jest autostrada A-4, biegnąca od Drezna przez Berlin, Wrocław, Opole i Katowice na wschód. Miasto jest ważnym węzłem kolejowym – oferuje bezpośrednie połączenia ze wszystkimi stolicami europejskimi oraz wszystkimi większymi miastami Europy. Sprawny transport towarów osiągnięto dzięki rozbudowie dworca cargo.

W odległości ok. 6 km od centrum miasta usytuowany jest nowoczesny Międzynarodowy Port Lotniczy oferujący regularne połączenia z Warszawą, Frankfurtem, Monachium, Wiedniem, Kopenhagą oraz usługi cargo. Wrocław jest skomunikowany z Europą również drogą wodną. Odra, bowiem łączy miasto z portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu, a poprzez system kanałów i Łabę – z Berlinem i dalej z Europą Zachodnią. Istnieje możliwość utworzenia połączenia poprzez Odrę z Amsterdamem.

Tysiącletni Wrocław skupia w sobie bogatą europejską historię.

Kilkakrotnie zmieniał przynależność państwową – rozwijał się pod panowaniem Piastów, królów Czech, Habsburgów. Jako Breslau był wielkim miastem niemieckiego wschodu, by od 1945 roku budować pozycję ważnej polskiej aglomeracji. We Wrocławiu bywali Chopin, Goethe, Brahms, Picasso, Steinbeck, papież Jan Paweł II. Kulturalną wizytówką miasta stały się festiwale muzyczne o międzynarodowym znaczeniu. Największy z nich to Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”- Muzyka i Sztuki Piękne.

To właśnie we Wrocławiu odbywają się: Festiwal „Jazz nad Odrą”, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowe Zaduszki Jazzowe, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych, Międzynarodowy Festiwal Dialog Wroclaw. Słynne już w Europie stały się monumentalne przedstawienia operowe organizowane we wrocławskiej Hali Ludowej.

Stolica Dolnego Śląska jest liczącym się ośrodkiem imprez wystawienniczych i targowych, krajowych i zagranicznych, wśród których jako największe wymienić należy: targi elektroniczne TAREL, targi budownictwa TARBUD, targi finansowe TARFIN, targi nieruchomości TARIN, organizowane w Hali Ludowej targi są największą imprezą gospodarczą w stolicy. Z roku na rok stają się one coraz bardziej atrakcyjnym miejscem spotkań i zacieśniania więzi kooperacyjnej polskiego i zagranicznego biznesu.

Wrocław należy do największych w kraju ośrodków uniwersyteckich. Życie umysłowe skupia się wokół wyższych uczelni z uniwersytetem i politechniką na czele. W 2002 roku w pierwszej dziesiątce spośród 75 klasyfikowanych uczelni znalazły się Politechnika Wrocławska (6 miejsce) i Uniwersytet Wrocławski (8 miejsce). Natomiast w rankingu uczelni medycznych Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajęła 5 miejsce.

Wrocław jako stolica Dolnego Śląska oddziałuje na cały region. Bliskość granic państwowych sprzyja wymianie gospodarczej z krajami Unii Europejskiej. Wrocław prowadzi od lat już ożywioną współpracę z miastami partnerskimi: Bredą (Holandia), Charlotte (USA), Departamentem la Vienne (Francja), Dreznem i Wiesbaden (Niemcy), Guadalajarą (Meksyk), Ramat Gan (Izrael), do których w 2002 roku dołączył Lwów (Ukraina).

Miasto wyposażone jest w pełną infrastrukturę techniczną o znacznych rezerwach przepustowości i zasilania (gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja, telekomunikacja międzynarodowa, zasięg wszystkich sieci telefonii komórkowej, powszechny dostęp do Internetu). Przybywający do Wrocławia mają do swej dyspozycji rozwiniętą sieć banków o wieloletnich tradycjach, oferujących pełną gamę usług. Wśród ponad 30 różnych banków działających w mieście, oprócz wszystkich liczących się banków krajowych, swoje oddziały otworzyły banki o europejskiej renomie, takie jak Allied Irish Bank PLC, Credit, Agricole, Citibank, Societé Général-e, Raiffeisen Centrobank, Hypo Bank, Deutsche Bank.

We Wrocławiu mają swoje siedziby konsulaty 11 państw (niemiecki, austriacki, francuski, holenderski, meksykański, rumuński, szwedzki, brytyjski, bułgarski, czeski i duński) oraz wiele instytucji okołobiznesowych (izby handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia).

Największą i najprężniej działającą izbą na terenie miasta jest Dolnośląska Izba Gospodarcza, która kultywuje tradycje utworzonej w połowie XIX wieku Izby Przemysłowo–Handlowej. DIG jest organizacją posiadającą osobowość prawną, a jej głównym celem jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej członków, których jest obecnie ponad 300. We Wrocławiu mają swoje siedziby: Dolnośląska Izba Turystyki, Business Centre Club Loża Dolnośląska, Zachodnia Izba Gospodarcza, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości.

Działalnością informacyjną, szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorców zajmują się m.in. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Wspierania Biznesu przy Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsiębiorczości Z przedstawicielstw izb zagranicznych należy wymienić Brytyjsko-Polską Izbę Handlową. Jest to niezależna organizacja non profit, utworzona w celu wszechstronnej promocji gospodarczej oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów handlowych dla firm zrzeszonych. BCCP zrzesza ponad 300 firm, głównie międzynarodowych, ale też i polskich. Wrocław jest drugim – po Warszawie – miastem w Polsce, w którym BCCP zdecydowała się otworzyć swój oddział, co zostało podyktowane znaczącą ilością inwestycji, w tym przede wszystkim inwestycji brytyjskich, na terenie miasta.

Wrocław od początku swej ponad 1000–letniej historii był niezwykle prężnym ośrodkiem handlowym. Najstarsze zachowane taryfy celne, statuty i umowy dokumentują przede wszystkim kontakty z Europą Zachodnią, skąd importowano sukno, wino, wyroby metalowe. Ze wschodu natomiast przywożono przede wszystkim futra, przerabiane we Wrocławiu i eksportowane na Zachód.

Od połowy XIX w. Wrocław przekształca się w prężny ośrodek przemysłowy wszystkich branż. Nowoczesne lokomotywy z fabryki Linke – Hofmann Werke AG, ciągniki parowe od Heckmanna, maszyny parowe z firmy Ruffer stały się produktami znanymi i cenionymi na całym świecie.

Po zakończeniu II wojny światowej w gospodarczych dziejach miasta rozpoczyna się nowa epoka. Wrocław staje się ważnym pionierskim ośrodkiem elektroniki i produkcji maszyn cyfrowych. Wrocławskie komputery sprzedawane były w byłych krajach RWPG, a także w RFN, Chinach, Francji, Turcji. Miasto przoduje także w przemyśle maszynowym i elektromaszynowym, a także jest pionierem produkcji sprzętu AGD, który w latach 70 wytwarzany był we współpracy ze światowym przemysłem i na licencjach zachodnich firm, takich jak Gorenje, Blomberg, Philips, Mastercook.

Początek lat 90 przyniósł transformację gospodarczą, w wyniku, której powstały nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz nowe możliwości napływu do Wrocławia kapitału zagranicznego. Wiele zagranicznych podmiotów zdecydowało się na podjęcie współpracy z firmami polskimi lub na zakup już istniejących obiektów przemysłowych. Taką drogę obrały między innymi: brytyjski koncern CUSSONS, szwajcarsko – szwedzka grupa kapitałowa ABB, MOELNLYCKE, VOLVO, BOC. Znaczącą inwestycją w naszym mieście jest opisywana firma zatrudniająca obecnie ponad 1200 osób.

Plany przyciągnięcia nowych inwestycji zagranicznych do miasta są skierowane w stronę realizacji celów zapisanych w Strategii rozwoju miasta „Wrocław 2000 plus” i skupiają się przede wszystkim na realizacji takich celów jak: tworzenie wysoko kwalifikowanych miejsc pracy; kształtowanie wizerunku Wrocławia jako miasta spotkań i wymiany, planowane jest Centrum Usług Finansowych oraz stworzenie prężnego ośrodka firm konstrukcyjno – budowlanych. Przewidziane są również inwestycje przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem branż zaawansowanej technologii wraz z towarzyszącymi mu inwestycjami transportowymi i logistycznymi (Wrocławski Park technologiczny, Zintegrowane Centrum Logistyczne), inwestycje zajmujące się obsługą biznesu (sektor bankowy, hotelarstwo) oraz inwestycje w zaplecze sportowo-rekreacyjne.

W celu przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych do miasta podpisane zostało porozumienie o utworzeniu pasm Aktywności Gospodarczej: Północnego, Północno – Wschodniego i Południowo – Zachodniego. Inwestorzy, działający w tych strefach, otrzymają po spełnieniu wymagań, m.in. zainwestowaniu określonych środków i stworzeniu nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Rysunek 2 Tereny przemysłowe i składowe

Źródło: Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Opisywana firma produkcyjna jest producentem zaawansowanych technologicznie wyrobów i zajmuje wiodąca pozycję wśród firm ze swojej branży. Wyroby te produkuje 12 przedsiębiorstw w dziesięciu różnych krajach. Poniżej znajduje się schemat rozmieszczenia zakładów produkcyjnych opisywanej firmy w Europie i na świecie.

Rysunek 3 Obszar funkcjonowania organizacji w Europie

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 4 Obszar funkcjonowania organizacji na świecie

Źródło: Opracowanie własne

Dodaj komentarz