Model uczenia się organizacji

5/5 - (1 vote)
 1. Model procesu uczenia się

 Rys. 1 Model uczenia się organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: pod red. Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s.214

 • uzyskanie wiedzy o konkurencie (związek pomiędzy nabywaną wiedzą a działaniami własnej organizacji);
 • pozyskanie danych o konkurencie (surowe dane);
 • przetwarzanie danych (selekcja danych, ich weryfikacji, grupowanie w oparciu o konkretne kryteria);
 • przygotowanie informacji przydatnych dla decydentów (przetwarzanie i interpretacja).
 1. Rodzaje uczenia się
 • deskryptywne (opisowe pozwalające na scharakteryzowanie strategii, łańcucha wartości dodanej, aliansu, umiejętności i kompetencji, technologii, struktury organizacyjnej i (ewentualnie) działania w przyszłości),
 • porównawcze,
 • poszerzające zakres wiedzy,
 • uczenie się przewodnikowe:
 • co wiemy o konkurencie?
 • czego możemy się jeszcze nauczyć o nim?
 • jak duża jest różnica pomiędzy tym co wiemy o nim, a tym co powinniśmy wiedzieć?
 • kto będzie zdolnym do wykorzystania tej dodatkowej wiedzy powstałej w wyniku uczenia się, dla kogo ta decyzja będzie przydatna?
 • uczenie się encyklopedyczne (charakter otwarty):
 • kim są obecni i przyszli konkurenci?
 • Jakie są najważniejsze prawdopodobne scenariusze rozwoju i jego kierunki dla indywidualnych i powiązanych ze sobą konkurentów z uwzględnieniem zmian w poszczególnych przedziałach czasu?
 • Jakie są konsekwencje tych alternatyw dotyczących przyszłości dla samej organizacji i jej konkurencyjnego kontekstu?

Dodaj komentarz