Benchmarking

5/5 - (1 vote)

BENCHMARKING porównywanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów.

  • Uczenie się od najlepszych przez porównywanie się z najlepszymi
  • Poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej działalności, pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną,
  • Porównywanie procesów, produktów i usług z ich odpowiednikami u najlepszych konkurentów,
  • Ciągła ocena produktów, usług i metod danego przedsiębiorstwa w świetle osiągnięć konkurentów lub liderów w danej branży,
  • Poszukiwanie wzorcowych sposobów postępowania przez uczenie się od innych i wykorzystanie ich doświadczenia.[1]

Źródła informacji benchmarkingu

Źródła bezpośrednie Źródła pośrednie
Własna baza danych

Raporty wewnętrzne

Publikacje wewnętrzne

Prace badawczo – rozwojowe

Ogłoszenia prasowe

Prospekty reklamowe

Salony wystawowe

Sondaże telefoniczne

Kontakty osobiste z partnerami

Biografie wybitnych menadżerów

Dystrybutorzy sprzętu komputerowego

 

Stowarzyszenie zawodowe

Sektorowe banki danych

Czasopisma profesjonalne

Wyższe uczelnie

Instytuty naukowo – badawcze

Biura konsultingowe

Badania opinii klientów

Seminaria szkoleniowe

Materiały z konferencji naukowych

Izby przemysłowo – handlowe

Biuletyny informacyjne

Źródło: Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s.64

Wady i zalety poszczególnych rodzajów benchmarkingu

Rodzaje benchmarkingu Zalety Wady
Wewnętrzny (w ramach przedsiębiorstwa) ·        Względny łatwy dostęp do informacji

·        Dobre wyniki w różnicowanych przedsiębiorstwach

·        Zawężone pole widzenia

·        Uprzedzenia w firmie

Odnoszący się do konkurencji ·        Pozyskiwanie istotnych informacji

·        Porównywalność produktów lub \i procesów

·        Względnie wysoka akceptacja ze strony załogi

·        Możliwość określenia swej pozycji wśród konkurencji

·        Trudności w pozyskiwaniu danych

·        Niebezpieczeństwo kopiowania wąskich praktyk branżowych

Funkcjonalny (odnoszący się do firm spoza branży) ·        Względnie wysoka możliwość znalezienia innowacyjnych rozwiązań

·        Zwiększenie udziału załogi w poszukiwaniu nowych idei

·        Stosunkowo trudne wdrożenie

·        Problem porównywalności

·        Czasochłonna analiza

Źródło: Zimniewicz K., Współczesne Koncepcje Zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s.38            i dalsze

Etapy procesu benchmarkingu

Rys.10 Proces porównywania się z najlepszymi

Źródło: Zimniewicz K., Współczesne Koncepcje Zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s.40

Bariery benchmarkingu:

  • Jest to proces innowacyjny, a nie poszukiwanie idealnego rozwiązania,
  • „ Dobry partner benchmarkingu nie jest znany” (brak wskaźnika wyboru najlepszego kandydata),
  • Informacje,
  • Parametry pozwalają odkryć cząstkę prawdy o partnerze, ale prawie nic nie mówią o różnicach występujących między własną praktyką a praktyką partnera benchmarkingu,
  • Możliwa konieczność zainwestowania i dużego stopnia ryzyka.

[1] Źródło: Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s.56 i dalsze

Dodaj komentarz