Aktywność pracowników w szkoleniach

5/5 - (1 vote)

Pracownicy chętnie korzystają z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji i umiejętności biorąc udział w organizowanych przez firmę szkoleniach i treningach. Uczestniczą zarówno w szkoleniach obowiązkowych, związanych z wdrażaniem nowych systemów czy procedur w organizacji, a także treningach dodatkowych, organizowanych w zależności od zaistniałych potrzeb. Pracownicy produkcyjni zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniach dotyczących uprawnień na posługiwanie się wózkami widłowymi, spawania czy znajomości rysunku technicznego. Pracownicy biurowi wykazują duże zainteresowanie odbyciem kursów specjalistycznych, związanych z obsługą specjalistycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych, a także specjalistycznych programów komputerowych. Ponadto mają możliwość podnoszenia umiejętności językowych na kursach języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego.

Możliwości dalszego rozwoju oraz zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniach przedstawiane są przez pracowników podczas rozmów rozwijających.

Podsumowując przedstawione osiągnięcia opisywanej firmy produkcyjnej, można stwierdzić, że świadomie realizuje ona politykę zarządzania zasobami ludzkimi. Doskonały klimat organizacyjny, troska o pracownika, bogaty program rozwoju i doskonalenia kadr, powodują, że wyróżnia się ona na tle innych firm produkcyjnych.

Rysunek 7 Przebieg pracy zawodowej

Źródło: Opracowanie własne

Dodaj komentarz