Zarządzanie czasem, kulturą i zmianami

Program zajęć z przedmiotu zarządzanie czasem, kulturą i zmianami (ćwiczenia) Rok studiów: II Specjalność: zarządzanie organizacjami Typ studiów: zaoczne Poziom kształcenia: zawodowe I. Cele edukacyjne: 1. Przedstawienie głównych koncepcji zarządzania zmianą organizacyjną. 2. Rozwinięcie umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem czasem, kulturą i zmianami. II. Opis form kształcenia: 1. Cele edukacyjne są realizowane przez dobór odpowiednich … Czytaj dalej

Teorie przywództwa i style kierowania

Wyodrębnić można cztery koncepcje przywództwa: Pierwszą z nich jest koncepcja „Wielkiego człowieka”, zwana też koncepcją cech. Koncepcja ta opierała się na hipotezie, że proces przywództwa jest zdeterminowany wewnętrznie i że istnieje pewien zbiór cech, które odróżniają przywódców od nieprzywódców. Konsekwencją przyjęcia takiej hipotezy, której zresztą nigdy nie udało się zweryfikować, było identyfikowanie i definiowanie cech … Czytaj dalej