Doradztwo zawodowe

Obecna sytuacja na rynku pracy narzuca jego partnerom wysokie wymagania. Wzrasta potrzeba informacji o zawodach, wymogach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy. Konieczne jest także podejmowanie decyzji zawodowych związanych z przygotowaniem do podjęcia pracy, wyborem zawodu, ścieżki kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otwiera nowe możliwości edukacyjne i zawodowe dla Polaków, ale … Czytaj dalej

Misja i strategia działania PHP „Mercus” Sp. z o.o.

z części praktycznej pracy licencjackiej Misją przedsiębiorstwa jest jego ideą przewodnią, na której opiera się jego strategia i plan działania, definiuje cel, dla którego przedsiębiorstwo zostało powołane. Misją PHP „Mercus” Sp. z o.o. jest: być preferowanym dostawcą wysokiej jakości towarów, wyrobów i usług, maksymalnie zaspokajać potrzeby naszych klientów, rozwijać i doskonalić zaplecze logistyczne dla wszystkich … Czytaj dalej