Polityka szkoleniowa a zarządzanie wiedzą

Dlaczego zarządzanie wiedzą jest tak ważne dla problematyki rozwo­ju pracowników i firmy? Właśnie dlatego, że to ono wspiera, kształtuje i koryguje politykę szkoleniową. Warto mieć świadomość, że jeżeli w fir­mie brakuje zarządzania wiedzą, to efekty szkoleń zwykle są zaprzepasz­czane lub w najlepszym razie słabo wykorzystywane. Często słyszy się o małej efektywności szkoleń – o tym, … Czytaj dalej

Pojęcie i składniki analizy SWOT

Analiza SWOT to jedna z podstawowych technik analitycznych, stosowana najczęściej do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danego przedsiębiorstwa (także przedsięwzięcia), której wynik jest bazą planowania strategicznego. Składa się z analizy czterech obszarów: Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, możliwości, Threats – zagrożenia. Analiza otoczenia wyznacza ramy dla działania przedsiębiorstwa. Analiza … Czytaj dalej