Pojęcie awansu zawodowego pracownika

podrozdział pracy magisterskiej Awans pracownika (ang. employee promotion) – zmiana warunków zatrudnienia, formy zatrudnienia, wynagrodzenia lub zakresu obowiązków pracownika na korzystniejsze. Zawsze towarzyszy mu przynajmniej jeden z następujących atrybutów: Zmiana stanowiska pracy przez pracownika na bardziej eksponowane w organizacji – awans stanowiskowy. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia lub zmiana składników, warunków i zasad jego przyznawania na bardziej … Czytaj dalej

Wirtualna organizacja

skupia się na realizacji podstawowego celu działalności gospodarczej, dzięki strukturalnym i proceduralnym uproszczeniom osiąga maksimum gospodarności, wykorzystuje możliwości radykalnego obniżenia kosztów, rozwija i oferuje innowacyjne produkty lub specjalne usługi, zapewnia elastyczność, jest otwarta na wszelkie zmiany. Różne zastosowania wirtualnej organizacji: pierwotnie stosowana w wojsku, medycyna, budownictwo, architektura, projektowanie i rozwój wyrobów, budowa samolotów. Wirtualne przedsiębiorstwo … Czytaj dalej