Nabór siły roboczej wg tradycyjnego modelu zarządzania

rozdział pracy licencjackiej W poniższym rozdziale uwaga skupiona została na opisie teorii rekrutacji oraz pojęcia z nią związanego. Proces rekrutacji, w postaci ogólnego modelu przedstawia poniższy schemat[1]. Rysunek 1. Ogólny model rekrutacji i selekcji. Źródło: A.K.Koźmiński, W.Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, str. 495. W ramach rekrutacji istnieje szereg źródeł naboru, … Czytaj dalej

Model uczenia się organizacji

Model procesu uczenia się  Rys. 1 Model uczenia się organizacji Źródło: opracowanie własne na podstawie: pod red. Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s.214 uzyskanie wiedzy o konkurencie (związek pomiędzy nabywaną wiedzą a działaniami własnej organizacji); pozyskanie danych o konkurencie (surowe dane); przetwarzanie danych (selekcja danych, ich weryfikacji, grupowanie … Czytaj dalej