Model uczenia się od konkurentów. Organizacja inteligentna

„Wiedza jest pełnym wykorzystaniem informacji i danych połączonych z potencjałem ludzkich umiejętności, możliwości, pomysłów, zaangażowania i motywacji”. (D. Grey) poszukiwanie informacji na temat przyczyn, charakteru i skutków możliwych zmian, ciągły proces obserwacji zmian, umiejętność selekcji, uporządkowania i interpretowania nabytych danych: dane dotyczące zachowań, tj. indywidualnych działań lub wzorców działań, oświadczenia, tj. stwierdzenia konkurenta o nim … Czytaj dalej