Time Based Management

Czas jako atut strategiczny ( Boston Consulting Group) Otoczenie zewnętrzne: Zmiany na rynkach zbytu, Skracanie cyklu życia produktu, Skracanie cyklu przygotowania nowych produktów, Wzrastająca produktywność, Krótkie terminy realizacji zaopatrzenia, Wzrost wymagań w stosunku do dotrzymywanych terminów, Nasycenie rynku. „ (…) klienci są wrażliwi na czas i tkwi nim ważna przewaga konkurencyjna.”[1] Założenia koncepcji: Orientacja na … Czytaj dalej