Znaczenie przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju gospodarczym Polski

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że mała przedsiębiorczość odgrywa olbrzymią rolę w gospodarce wpływaj ąc na wzrost gospodarczy, nasycenie rynku towarami odpowiedniej jakości oraz wzrost zatrudnienia. Małe i średnie przedsiębiorstwa są swoistym stymulatorem rozwoju gospodarki, a ich liczba oraz potencjał może być jedną z miar oceny wzrostu gospodarczego[1]. Sektor MŚP charakteryzuje się dynamicznym podejściem do … Czytaj dalej