Integracja Rational Team Concert z aplikacjami grupy Rational

praca magisterska o o zarządzaniu projektami informatycznymi Projekt informatyczny, który ma na celu wytworzenie oprogramowania, składa się z bardzo złożonych procesów, które ulegają zmianie chociażby z powodu zmieniających się wymagań klienta lub z powodu nieprzewidzianych wypadków. Złożoność działań i zmienność warunków realizacji przedsięwzięcia wpływa na pojawiające się problemy ze skoordynowaniem i uporządkowaniem wszelkich czynności, które … Czytaj dalej