Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Szkolenie i rozwój pracowników to elementy zarządzania zasobami ludzkimi mające na celu uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy. Sprzyjają również poszerzaniu horyzontów poznawczych pracowników i przedsiębiorczości. Rozwój organizacji jest bezpośrednio uzależniony od jakości zasobów ludzkich. Im większa wiedza i kompetencje, tym większy „niepokój … Czytaj dalej