Poprawa efektywności jednostek

praca z zarządzania Większość szkoleń i ćwiczeń rozwojowych adresowana jest do jednostek. Zdobyte na kursach wiadomości i umiejętności mają im pomóc pracować wydajniej. Jeśli zatem określamy potrzebę szkoleniową w kategoriach poprawy wydajności pracy, to po programie będzie możliwe stwierdze­nie, czy pożądana poprawa nastąpiła. Odzwierciedleniem każdej pozy­tywnej zmiany będzie wzrost produktywności jednostki oraz możliwości znalezienia innego … Czytaj dalej