Wybór metody oceniania pracowników

Ważną kwestią jest również to, że proces oceny jest powiązany z polityką organizacji. W każdej firmie istnieją grupy o przeróżnych zain­teresowaniach i poglądach dotyczących znaczenia procesu szkolenia i roz­woju pracowników. Ich opinie są często wynikiem nieformalnych infor­macji rozchodzących się po firmie. Natomiast oficjalne dane dotyczące oceny przeprowadzanych kursów mogą zmienić nieprzychylne wobec nich nastawienie. Wybór … Czytaj dalej