Zarządzanie w dobie globalizacji

Governance Zarządzanie w dobie globalizacji łączy się z trudno przetłumaczalnym na język polski terminem governance, który oznacza zarządzanie, rządzenie, rządność lub władztwo[1]. Termin ten może odnosić się zarówno do sfery międzynarodowej, jak i wewnątrzpaństwowej. W tym drugim wypadku, w wąskim rozumieniu governance dotyczy działań administracyjnych prowadzonych przez służbę cywilną. Może także oznaczać zakres narzędzi, którymi … Czytaj dalej