Etapy rekrutacji pracowników

Pierwszy etap może zobrazować poniższy rysunek. Rysunek 1. Elementy analizy dokumentów kandydata do pracy Źródło: G. Krause, Szkoda gadać … op. cit., s. 13. Selekcja nazywana jest końcowym etapem procesu rekrutacji. Można sobie wyobrazić, że decyzja o wyborze kandydata jest bardzo ważna i powinna być podjęta w sposób bezstronny i obiektywny, za pomocą następujących metod … Czytaj dalej