Z pojęciem zarządzania trwale związana jest osoba, określana jako menedżer

Z pojęciem zarządzania trwale związana jest osoba, określana jako menedżer.

Menedżer to osoba, która odpowiada przede wszystkim za realizację procesu zarządzania.1 Rola i znaczenie menedżera w przedsiębiorstwie jest bardzo ważna. Menedżer jest dynamicznym i ożywczym elementem w każdym przedsiębiorstwie. Przywództwo menedżera polega na określaniu misji, celów i strategii działania przedsiębiorstwa oraz inspirowaniu i koordynowaniu działań współpracowników zapewniających ich osiąganie. Winien być innowatorem produktów, technologii, dystrybucji i promocji jak też twórcą wzajemnych stosunków i współpracy w przedsiębiorstwie. Powinien również posiadać wysokie umiejętności dobierania bądź wskazywania właściwych środków i zasobów do realizacji określonych celów. Menedżer powinien posiadać wiedzę o prawach i prawidłowościach gospodarki rynkowej, o cechach rynku nabywcy, o praktycznych zastosowaniach koncepcji marketingu.

Głównym zadaniem menedżera jest utrzymywanie dynamicznej równowagi między wielkością produkcji i sprzedaży, zyskiem oraz inwestycjami rozwojowymi jako warunkiem i podstawą powodzenia przedsiębiorstwa.

Bycie menedżerem oznacza kierowanie firmą. Niektóre zadania menedżerów wymagają większej przedsiębiorczości niż inne, ale wszystkie one wiążą się z zaangażowaniem. Wszyscy menedżerowie dysponują środkami, którymi muszą kierować. Mają też kontakty wewnątrz firmy lub poza nią. Dzięki nim można coś tworzyć i rozwijać, przyczyniając się do rozkwitu firmy.

Można powiedzieć, że istnieją trzy rodzaje menedżerów:

● tacy, którzy sprawiają, że sprawy są załatwiane,

● tacy, którzy obserwują, jak sprawy są załatwiane,

● oraz tacy, którzy nie wiedzą, co się dzieje.

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje informacji, aby jego menedżerowie mogli podejmować skuteczne decyzje. Głównym celem zbierania informacji jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji, a tym samym rozwiązywanie problemów, z jakimi stykają się menedżerowie w ramach zarządzania przedsiębiorstwem. Już na samym początku procesu podejmowania decyzji każdy menedżer powinien być świadomy faktu, że napotka szereg trudności wynikających z istnienia niezależnych od niego czynników, których znaczenie musi doceniać. Głównym sposobem uzyskiwania informacji jest prowadzenie badań marketingowych oraz budowanie na ich podstawie marketingowych systemów informacyjnych.

Rola menedżera w marketingu jest znacząca. Aby osiągnąć zamierzony cel musi on podjąć szereg decyzji dotyczących takich aspektów marketingu jak produkt, cena, dystrybucja, promocja. Marketing jest swoistym systemem naczyń połączonych i konsekwencje któregokolwiek z tych aspektów są odczuwalne na innych polach marketingu. Dlatego też decyzje podejmowane przez menedżera muszą być dobrze przemyślane.


1 Ricky W. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996r., s. 38.