Istota analizy finansowej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa ma duże znaczenie w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. Jest ona instrumentem służącym do poznania rzeczywistości gospodarczej(przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych). Analiza jest metodą poznania złożonych obiektów i zjawisk przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań między tymi elementami, szczególnie zależności przyczynowo-skutkowych. Przedsiębiorstwo jest obszarem nie zidentyfikowanym, a wiedza o nim płynąca … Czytaj dalej